Ordensreglement

Ordensreglement for Fredericia Idrætscenter.

Det er lejers ansvar at sætte sig ind i Fredericia Idrætscenters ordensreglement og benytte faciliteterne i overensstemmelse hermed.

 1. Træning må kun finde sted på de baner og i de lokaler, der er anvist. Boldspil er kun tilladt i hallerne.
 2. Haller, omklædningsrum, lokaler med mere skal altid afleveres i samme stand, som de blev modtaget.
 3. Klublokaler skal efter endt brug fremstå renholdte, ryddelige og præsentable.
 4. Brugere og lejere er erstatningspligtige efter de almindelige erstatningsretslige regler.
 5. Hallernes gulve må under idrætstræning kun betrædes med rent fodtøj, der er beregnet til indendørs brug. Det er forbudt at anvende sko med afsmittende såler på hallens gulve.
 6. Fredericia Idrætscenter er et røgfrit center, og rygning er strengt forbudt.
 7. Flasker, glas og andet service, der kan splintre, må ikke medtages i haller og omklædningsrum.
 8. Mad- og drikkevarer skal købes i caféen i FIC. Undtagelser kræver en særlig tilladelse.
 9. Der må ikke fotograferes og/eller filmes i omklædningsrummene.
 10. Enhver lejer samt disses publikum skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra personalet i Fredericia Idrætscenter. Hvis anvisningerne ikke følges, kan personalet uden forudgående varsel forbyde såvel enkeltpersoner som foreninger adgang til Fredericia Idrætscenter.
 11. Papir og affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve. Er affaldskurvene fyldte, kontaktes den vagthavende halassistent.
 12. Værdigenstande, tøj, klubeffekter med mere opbevares i lokaler eller skabe på eget ansvar.
 13. Parkering af biler, knallerter, cykler mv. skal ske på de dertil indrettede pladser. Ulovlig parkering kan medføre anmeldelse.