Medlemsbetingelser

1. MEDLEMSKABET
Tak for din henvendelse omkring et medlemskab i Fredericia Idrætscenter (FIC). Såfremt du ønsker at høre mere om dine muligheder, bedes du henvende dig i svømmehallens reception.
Hvert medlem får et medlemsnr. og en pinkode.
Fremmød dig med dit chiparmbånd, hver gang du møder i FIC.
Husk at opdatere din brugerprofil, hvis du ændrer navn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail mv.

2. SPECIELT FOR PBS-MEDLEMMER
Det er nemt – du behøver ikke at tænke på fornyelse af dit medlemskab hver måned.
Skift af bank eller kontonr. skal gøres i banken.

3. PRISER
Der henvises til FIC’s gældende prisliste.
Hent prislisten i svømmehallens reception eller se priserne på www.ficness.dk
PBS prisstigninger kan ændres med 60 dages varsel.
Priser reguleres evt. pr. 1. august. Eventuelle ændringer varsles minimum 2 mdr. før.

4. ÅBNINGSTIDER
Se opslag i centret eller på www.ficness.dk
FIC kan med en varsling på 30 dage - uden kompensation - holde lukket for aktiviteter pga. nødvendige reparationsopgaver. Der vil blive tilbudt alternative aktivitetsmuligheder.

5. EVENTS
FIC tilbyder flere events i løbet af året. Følg med på www.ficness.dk i event-kalenderen eller læs mere på opslag og nyhedsbreve fra FIC.
FIC forbeholder sig ret til at opkræve deltager­gebyr for deltagelse i events.
FIC forbeholder sig ret til at ændre skemalagte timer i f. m. events.

6. AFLYSNINGER
Vi forbe­holder os retten til at aflyse hold, hvis der er færre end 4 tilmeldte. De tilmeldte vil få besked pr. telefon eller sms. HUSK at opdatere dit telefonnummer og mailadresse i dine medlemsoplysninger, så du modtager besked ved ændringer i din booking.
Der kan i lavsæson være perioder, hvor samtlige holdaktiviteter ikke tilbydes.

7. OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSKAB
PBS-medlemskabet har ingen bindingsperiode, men et opsigelses- eller ændringsvarsel på løbende måned + 30 dage. (også hvis medlemskabet står i bero)
Opsigelse skal ske ved personligt fremmøde i receptionen ved svømmehallen i deres åbningstid, hvor du vil få udleveret en kvittering for din opsigelse.
Depositum på 100 kr. tilbagebetales ved aflevering af chiparmbånd, i receptionen ved svømmehallen i deres åbningstid, på din sidste træningsdag.
Vi tilbagebetaler ikke ved kontantbetalte medlemskaber.

8. BERO
Du har mulighed for at sætte dit PBS-medlemskab eller årsmedlemskab i bero:
Varighed max 4 måneder.
Gebyr for berosættelse er 75 kr.
Berosætning meddeles i receptionen ved svømmehallen i deres åbningstid, hvor du vil få udleveret en kvittering for din berosætning. Kontakt ficness@fredericia.dk for nærmere aftale ved specielle behov.
Medlemskabet sættes automatisk i gang igen efter aftalt slutdato for beroperioden. Ønsker du at starte før den aftalte slutdato, vil dit medlemskab blive aktiveret automatisk første gang du bruger dit armbånd.
Obs: Vælger du at opsige dit medlemskab mens det er sat i bero, vil der stadig være en opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned.

9. UDELUKKELSE VED UDEBLIVELSE AF BETALING
Hvis et medlem/firma ikke betaler medlemskabet rettidigt, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betaling er modtaget. Ved groft misvedligeholdelse bliver medlemskabet opsagt efter gældende opsigelsesregler - løbende måned + 30 dage.

10. VÆRDIGENSTANDE
Opbevar dine værdigenstande i de aflåselige skabe.
FIC har ikke ansvar for tab af medlemmernes værdigenstande (tyveri, skader).
Vi opbevarer glemte sager i en måned. Henvendelse i svømmehallens reception eller på halkontoret.

11. HELBREDSTILSTAND
Du er selv ansvarlig for, at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i FIC. Vi råder dig til at opsøge din læge for et helbredstjek, inden træning påbegyndes.
Al benyttelse af faciliteter i FIC sker på eget ansvar.
FIC er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

12. TRIVSELSREGLER OG TRÆNINGSFORESKRIFTER
Medlemmer skal følge gældende trivselsregler og de anvisninger om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles skriftlig eller mundtligt af FIC’s personale. Du bør også være ikædt passende træningstøj - og sko.
Du bedes aflevere omklædningsrum, træningscenter, svømmehal, cykler m.v. som du selv gerne vil modtage dem. (Se vores ordensregler her).

13. UDELUKKELSE AF MEDLEM
FIC forbeholder sig ret til, uden angivelse af grund, omgående at afbryde denne aftale. I så tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.
I grove tilfælde af brud på reglerne, som f.eks. udlån af sit armbånd til en anden sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af evt. forudbetalinger.
FIC er medlem af Anti Doping Danmark. Ved overtrædelse af dopingregulativet forbeholder FIC sig ret til omgående at opsige medlemskabet.
Som medlem hos FIC kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader FIC. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra FIC samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

14. FORANDRINGER
FIC forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre på holdaktiviteterne.
FIC har ret til ændringer i lokaler og udstyr.
FIC tager forbehold for force majeure.

15. BØRN
Børnemedlemskabet (0-14 år) giver adgang til svømmehal, bowlingbaner, haller og særligt målrettet holdtræning for børn.
Der er ikke adgang for børn i træningscentret eller til voksen-holdaktiviteter.

16. MEDLEMSSKAB SOM STUDERENDE/FØRTDSPENSIONIST
Du får dit medlemsskab til studie/pensionistpris ved fremvisning af gyldig dokumentation ved henvendelse i svømmehallens reception. Som studerende vil du med mellemrum blive bedt om at fremvise dit gyldige studiekort i receptionen for at beholde studierabatten. Undlader du dette, vil rabatten bortfalde og dit medlemsskab vil være til fuld pris.

ONLINE BOOKING - HVORDAN?

HOLDTRÆNING OG HALSPORT
Vi tilbyder mange former for holdtræning samt badminton og bordtennis i hallerne. Der skal bookes online på www.ficness.dk eller fra touchskærmene i FIC.
Din adgangskode er dit medlemsnummer og en pinkode. Har du ikke fået disse informationer, kan du kontakte receptionen på tlf. 72 10 60 80.

ÆNDRING AF PINKODE
Du kan ændre din pinkode i menuen ”medlemsoplysninger” -> ”adgangskode” i det online bookingsystem. Dette kan kun ske via din pc og ikke på touchskærmen.

MØDETID
Du skal fremmøde dig senest 15 minutter før dit hold starter – ellers overgår din plads til en anden – se venteliste herunder.

VENTELISTE
Du kan melde dig på venteliste på de forskellige hold. Når du tilmelder dig kan du vælge at få en sms/mail, hvis der bliver en plads ledig. Står du på venteliste kan du deltage på holdet, såfremt der er en ledig plads ved holdstart. Vi følger rækkefølgen på ventelisten.

HUSK AFBOOKING
Husk at afbooke dig 2 timer før holdstart, hvis du bliver forhindret i at deltage, der er mange andre, der gerne vil have din plads!
Udebliver du fra et hold UDEN AFBOOKING opkræver vi 30 kr. pr. gang eller trækker 4 dage i dit medlemskab, hvis du har betalt kontant for et helt år

AUTOMATISK BESKED
Under punktet ”medlemsoplysninger” i det online bookingsystem kan du indtaste dit mobilnr. eller din e-mailadresse, så sender vi dig en sms/mail, hvis der sker ændringer i din booking. Husk at godkende dine data.
Når du booker en badmintonbane med makker, får han/hun ligeledes en sms eller e-mail om at vedkommende bedes møde op til kamp. Dog kun hvis din makker også har indtastet disse oplysninger.

BRUG VÆRKTØJERNE
Når du har logget ind i det online bookingsystem er der nogle forskellige værktøjer / menuer til venstre på skærmen. Brug dem – der er mange nyttige informationer.
Klik på "medlemsoplysninger" for at rette dine data – det er også her, du retter dit mobilnr. og e-mailadresse.
Klik på "dine klip/medlemskaber" for at se dit abonnement.
Klik på "Kontokort fakturaer" for at se sammensætningen af dine opkrævninger (abonnement, bero, udeblivelsesgebyr mv.)