Historie

Fredericia Idrætscenter (FIC) blev indviet den 27. september 1969. Siden indvielsen har centret gennemført et stort antal udvidelser. I 1976 kom bl.a. svømmehallen til, i 1987 kom hal 5 & 6 til, og bowlingcentret blev indviet i 1988. Indvielse af badelandet skete i 1993. Stadionanlægget - Monjasa Park blev bygget i 2006.

FIC er i dag et af Danmarks største idrætsanlæg på ca. 25.000 m2, og rummer både svømmehal, badeland, et stadion, et træningscenter, et bowlingcenter, keglebaner, 6 idrætshaller og udendørs flexbaner.


Fredericia Hallen - 1960'erne
Behovet for en egentlig idrætshal i Fredericia opstod tilbage i 1950'erne. Her var indendørssport begyndt at blive populært rundt om i Fredericia så vel som i Danmark, hvor der blev spillet indefodbold i skolernes idrætssale og i militærets eksercerhus. I 1950'erne blev en del af pladsmanglen klaret ved at låne Købestævnets Møbelhal i Nørre Voldgade, hvor der især blev spillet indefodbold og håndbold. Begge sportsgrene blev vældigt populære og herudaf sprang idéen om en særlig idrætshal i Fredericia.

Den 16. september 1957 skiftedes Idrætshallen Byggeforening (IHB). En gruppe mennesker fra fag- og firmasporten var gået sammen og havde dannet grundlaget for et kommende idrætscenter. Finansieringen blev blandt andet klaret via indsamlinger. Der gik kun to uger fra stiftelsen af byggeforeningen til afholdelsen af den første indsamlingsbegivenhed. Den 2. oktober afholdtes et andespil med 100 præmier. Andespillene blev en af de største indsamlingsmetoder i byggeforeningen, som dog også arrangerede bogindsamlinger, skrotindsamlinger, koncerter, loppemarkeder og tombolaer, der skulle skaffe penge. Særligt den årlige folkefest i Hannerup bragte penge ind i foreningen. Efter mange forhandlinger vedtog byrådet at støtte IHB krone for krone. For hver krone foreningen indsamlede ville kommunen lægge en krone til.

Ved midten af 1960'erne rundede IHB 200.000 kr. som med kommunens bidrag blev fordoblet til 400.000 kr., og i 1965 besluttede byrådet, at idrætshallen skulle placeres i Madsby Enge. I 1967 havde IHB indsamlet 500.000 kr., og dermed kunne projektet udmøntes.

Den 22. maj 1968 blev det første spadestik taget af borgmester Martin Hansen. Det blev starten på opførelsen af en opvisningshal, to idrætshaller og et cafeteria, der blev tegnet af arkitekten Axel Olsen. Hele byggeriet stod færdigt i 1969, hvor det blev indviet den 27. september under navnet Fredericia Hallen.

Dermed var der blevet opført et ca. 7.000 m2 stort idrætscenter med 108 rum i forskellige størrelser. Fredericia havde fået et af de største idrætscentre i Skandinavien på daværende tidspunkt, og det indeholdte moderne tiltag som digitale pointtavler og automatiserede skydebaner samt dommerrum, lægerum og fem mindre og to større omklædningsrum, hvilket sikrede foreningsidrætten i Fredericia i moderne rammer.


Svømmehallen - 1970'erne
Foreningsidrætten i Fredericia havde fået gode rammer med indvielsen af Fredericia Hallen i 1969, men det var ikke alle behov, der dermed blev dækket. De fredericianske svømmere måtte stadig enten udenbys eller hoppe i Lillebælt, hvis de skulle svømme. Ønsket om en svømmehal kom frem i slutningen af 1960érne, og allerede få dage efter indvielsen af Fredericia Hallen var der tale om at fortsætte projektet med byggeriet af en svømmehal. Idrætshallens forretningsudvalg gik i starten af 1970érne i gang med at se på mulige svømmehalsprojekter, og i juni 1972 lå de første planer klar.

Ansporet af den store succes med idrætscentret forsatte IHB med at indsamle penge på forskellig vis til finansieringen. Foreningsejendommen i Prinsessegade fik indrettet en ny og moderne bingohal, som kunne hamle op med den store mængde, der kom til foreningens bingoaftener. Der blev hurtigt indsamlet 250.000 kr., der skulle bruges til at indrette skydebaner og motionsrum.

Succesen havde også en effekt på planerne for en svømmehal. Der var forhåbninger om en stor indsamling, og derfor blev der lavet en plan med 50 meter lange svømmebaner højt til loftet og generelt en international standard. Desuden skulle bassinerne have en hæve-sænke-bund, den første i landet. Ud over svømmehallen og de faciliteter der fulgte med, som omklædningsrum, sauna og bad, indebar den nye tilbygning også skydebaner på 600 m2 og et motionsrum på 300 m2. Alt dette til en pris på 18 millioner kroner.

Den nye svømmehal stod klar til indvielsesreception den 13. november 1976. Efter to timers reception blev bassinet indviet af ti piger og ti drenge fra KFUM's svømmeklub, der sprang i vandet. Siden blev der åbnet for offentligheden, der kunne bade gratis hele lørdagen. Mange børn var mødt op for at prøve de nye faciliteter, hvoraf mange var kommet flere timer før åbningen for at sidde i kø. Der kom så mange mennesker, at svømmehallen måtte lukke de besøgende ind i hold på trods af, at svømmehallen kunne rumme op til 225 gæster. Da svømmehallen åbnede den følgende mandag kostede det seks kroner for voksne og tre kroner for børn.


Hal 4,5 og 6 samt bowlingcenter - 1980'erne
I løbet af 1970'erne kunne idrætshallen efterhånden ikke leve op til byens behov, og tankerne om en udvidelse vandt snart frem. Dette fik blandt andet Jydsk Bowling Union på banen. De foreslog, at udvidelsen også skulle indeholde et bowlingcenter. I første omgang var dette dog ikke økonomisk muligt.

I 1979 blev arkitekten Axel Olsen udpeget til at tegne udvidelsen i form af Hal 4. Udvidelsens pris på ca. otto millioner blev finansieret af den selvejende institution Fredericia Hallen med et tilskud fra Fredericia Kommune. Dermed kunne Hal 4 være klar til indvielse den 1. juli 1980.

Det kom som en god nyhed for de mange foreninger, der havde brug for mere plads. Blandt andet savnede Fag- og Firma-sporten flere halvtimer til deres 4.000 medlemmer i Fredericia. Med den nye hal regnede de med at kunne få 60 ugentlige timer i hallen, hvilket var en forøgelse på 50 procent i forhold til tidligere.

Gennem 1980'erne skulle det dog vise sig, at selv med den nye hal 4 var der ikke nok hal-plads til den voksende idrætsinteresse. Hallerne var konstant booket og foreningerne var interesseret i flere haltimer. Derfor blev det besluttet at udvide yderligere. I anden halvdel af 1980'erne påbegyndtes planlægningen af to nye haller - Hal 5 og 6. Desuden blev idéen om en bowlinghal på ny taget op. Bowlingspillerne i Fredericia var hidtil tvunget til at rejse til Kolding for at udøve deres sport, men ved udvidelsen i 1988 fik Fredericia sin egen bowlinghal med bowling- og keglebaner. Hele byggeriet stod opført i august 1988 og bowlinghallen kunne indvies den 12. august.


Badelandet og en kommunal institution - 1990'erne
I 1992 blev der taget initiativ til at udvide svømmehallen ved Fredericia Hallen med et badeland. Badelandet skulle blandt andet tiltrække flere besøgende og turister. Planerne om det nye badeland involverede også et cafeteria, hvorfra forældre kunne have udsyn over både svømmehal og badeland. Vandet i badelandet skulle være varmet op til 32 grader, mens luften skulle være to grader varmere. Bassinerne skulle udstyres med masserende vanddyser til personer med ømme muskler, spabade og en afdeling med strøm, som svømmere kunne prøve kræfter imod. Et bassin med ekstra varmt vand var desuden i centrum i en separat voksenafdeling. På land skulle der sættes solvogne og varmelamper frem, så gæsterne kunne nyde lyset og varmen. I forbindelse med det nye badeland fik hele svømmehallen også sin maskot, Flodhesten Vandmadsen med sin badebold.

Byggeriet af badelandet begyndte den 1. marts 1993, hvor borgmester Jørn Bent Nielsen tog det første spadestik. Siderne og taget skulle være gennemsigtige, så gæsterne kunne nyde udsigten og lyset. Badelandet stod færdig den 14. oktober 1993, hvor den nye tilbygning blev indviet. De nye faciliteter vakte begejstring og åbnede op for nye samarbejdspartnere som eksempelvis Fredericia Gigtforening. Mange af foreningens 600 medlemmer havde godt af flere af de nye muligheder, som massagedyserne og varmtvandsbassinet.

Økonomisk var den første tid dog en prøvelse. De optimistiske forventninger til besøgstallet blev ikke fuldt ud indfriet, og badelandet gav underskud. En diskussion om den selvejende institution Fredericia Hallens økonomi tog til. I maj 1996 tog forretningsudvalget konsekvensen og indgav en konkursbegæring til skifteretten, der efterkom indstillingen. I august 1996 købte Fredericia Kommune idrætscenteret, hvorefter komplekset blev en kommunal institution. Den 1. januar 1997 skiftede Fredericia Hallen derpå navn til Fredericia Idrætscenter.


Fredericia Stadion - 2000'erne
De første planer om et stadion ved Idrætshallen opstod allerede i 1969, hvor de første haller blev opført. Byens gamle stadion ved Baldersvej blev benyttet om dagen af Fredericia Gymnasium og af byens mange idrætsforeninger om aftenen. Det var en stor belastning for græsplænen, og det var derfor nødvendigt med mere plads. Fredericia Hallen var blevet det naturlige centrum for indendørssporten, og der blev derfor barslet med planer om at opføre et stort stadion her. Det skulle kunne rumme 25.000 tilskuere, være cirkelrundt og minde om et græsk amfiteater. Der skulle være fodboldbaner og atletikfaciliteter samt en asfalteret bane til håndbold. Behovet for denne udvidelse forsvandt dog allerede i 1970. Fredericia Gymnasium anlagde egne idrætsfaciliteter, og afhjalp dermed selv det gamle stadion.

30 år senere opstod tankerne på ny. I december 2005 påbegyndtes byggeriet af et egentligt fodboldstadion ved Fredericia Idrætscenter. Byens divisionshold, FC Fredericia, fik dermed et moderne stadion til sine hjemmekampe. Fredericia Stadion blev indviet d. 2. september 2006. Der var et ønske om at skabe et mindre, men stemningsfyldt stadion. Banen blev derfor gravet ned i niveau. Langs hele den ene langside blev der opført en tribune, mens der langs de øvrige sider blev opført jordvolde. Det nye stadion havde 1.400 tribunepladser samt 2.600 øvrige pladser. Det kunne, i tilfælde af stadionet skulle bruges til koncert, udvides til at kunne rumme 10.000 mennesker. Det blev blandt andet nødvendigt i 2008, hvor Pink Floyd Project og Volbeat gav koncert i Fredericia og lokkede 6.500 tilskuere til.

I 2008 blev Stadionløven sat op ved Fredericia Stadion. Stadionløven var en gave fra Ny Carlsbergforden, der blev givet til Fredericia i anledning af byens 300 års fødselsdag i 1950. Siden havde den stået ved det tidligere stadions hovedindgang på Baldersvej. Løven har den ene forpote på en bold, og blev skabt af kunstneren Henrik Starcke. I 2009 skiftede Fredericia Stadion navn. Der blev indgået en sponsoraftale med olieshippingfirmaet Monjasa, der havde hovedsæde i Fredericia. Herefter skiftede stadionet navn til Monjasa Park.


Fusion med Den Historiske Miniby og Madsby Legepark
I januar 2015 blev FIC fusioneret med Den Historiske Miniby og Madsby Legepark, som lægger helholdsvis 10.000 m2 og 60.000 m2 til et sammenlagt kvadratmeterantal på 95.000 m2 for Madsbyparken.


Ny hovedindgang
I 2018 fik Fredericia Idrætscenter en ny hovedindgang med højt til loftet. Det originale indgangsparti i gule mursten fra Idrætscenterets opførelse i 1960’erne blev erstattet af en 60 meter lang og otte meter høj nybygning i glas, der blandt andet indeholder en stor lounge med god udsigt til Hal 1 (thansen Arena), og en hængetribune med plads til 125 personer. I stueplan er der et moderne 450 kvadratmeter stort velkomstområde, og tilbygningen rumme desuden klublokaler for Fredericia Håndboldklub, samt omklædningsrum og fitnesscenter.

I forbindelse med ombygningen fik Hal 1 (thansen Arena) en større modernisering, der blandt andet omfattede nyt halgulv, 1.200 nye tribunestole, renovering af vægge, lofter, søjler og bjælker, total udskiftning af loftlys, nyt lydanlæg og en 15 kvadratmeter lofthængt kubeformet skærm til resultater og TV-billeder.

Det var den lokale entreprenørvirksomhed CJ Anlæg, der forestod projektet til 34 mio. kr.