Ordensreglement

Det er lejers ansvar at sætte sig ind i Fredericia Idrætscenters ordensreglement og benytte faciliteterne i overensstemmelse hermed.

 • Træning må kun finde sted på de baner og i de lokaler, der er anvist. Boldspil er kun tilladt i hallerne.
 • Haller, omklædningsrum, lokaler med mere skal altid afleveres i samme stand, som de blev modtaget.
 • Klublokaler skal efter endt brug fremstå renholdte, ryddelige og præsentable.
 • Brugere og lejere er erstatningspligtige efter de almindelige erstatningsretslige regler.
 • Hallernes gulve må under idrætstræning kun betrædes med rent fodtøj, der er beregnet til indendørs brug. Det er forbudt at anvende sko med afsmittende såler på hallens gulve.
 • Fredericia Idrætscenter er et røgfrit center, og rygning er strengt forbudt.
 • Flasker, glas og andet service, der kan splintre, må ikke medtages i haller og omklædningsrum.
 • Drikke- og madvarer skal købes i Cafeen i FIC. Undtagelser kræver særlig tilladelse fra Cafeen i FIC.
 • Der må ikke fotograferes og/eller filmes i omklædningsrummene.
 • Enhver lejer samt disses publikum skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra personalet i Fredericia Idrætscenter. Hvis anvisningerne ikke følges, kan personalet uden forudgående varsel forbyde såvel enkeltpersoner som foreninger adgang til Fredericia Idrætscenter.
 • Papir og affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve. Er affaldskurvene fyldte, kontaktes den vagthavende halassistent.
 • Værdigenstande, tøj, klubeffekter med mere opbevares i lokaler eller skabe på eget ansvar.
 • Parkering af biler, knallerter, cykler mv. skal ske på de dertil indrettede pladser. Ulovlig parkering kan medføre anmeldelse.