Mål og værdier

Mål:

Vi vil have tilfredse gæster og medarbejdere.

Værdier:

  • Det skal være sjovt og udviklende at være i FIC.
  • Jeg giver gæsten en positiv oplevelse
  • Jeg tager ansvar for, at FIC har et godt arbejdsmiljø
  • Jeg tager medansvar for helheden, og holder mig orienteret
  • Jeg er en god og loyal kollega for alle
  • Jeg ser udvikling som noget positivt