Fredericia Idrætscenter
Ordensreglement
for
Fredericia Idrætscenter
 1. Træning må kun finde sted på de baner og i de lokaler der er anvist. Boldspil er kun tilladt i hallerne.
 2. Haller, omklædningsrum, lokaler mv. skal altid afleveres i samme stand som de blev modtaget.
 3. Brugere og lejere er erstatningspligtige efter de almindelige erstatningsansvars regler.
 4. Hallernes gulve må under idrætstræning kun betrædes med rent fodtøj der er beregnet til indendørs brug. Det er på trægulve forbudt at anvende sko med afsmittende såler.
 5. Fredericia Idrætscenter er et røgfrit center og rygning er strengt forbudt.
 6. Klublokaler skal efter endt brug fremstå renholdte, ryddelige og præsentable.
 7. Flasker og glas må ikke medtages i haller og omklædningsrum.
 8. Der må ikke uden særlig tilladelse medtages drikke- og madvarer i Fredericia Idrætscenter.
 9. Der må ikke fotograferes og/eller filmes i omklædningsrummene.
 10. Enhver lejer, herunder foreninger med medlemmer samt disses publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra Fredericia Idrætscenters daglige ledelse. Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har ledelsen ret til, uden forudgående varsel at forbyde såvel enkeltpersoner som foreninger adgang til Fredericia Idrætscenter.
 11. Papir og affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve.
 12. Opbevaring af værdigenstande, tøj, klubeffekter mv. sker på eget ansvar idet Fredericia Idrætscenter ikke er erstatningspligtig.
 13. Parkering af biler, knallerter, cykler mv. skal ske på de dertil indrettede pladser. Ulovlig parkering kan medføre anmeldelse.
Fredericia Idrætscenter | Vestre Ringvej 100 | 7000 Fredericia | Tlf.: 72106060